« Older Home
Loading Newer »

Krajská rada získala dotace z Moravskoslezského kraje

Dne 15. 6. 2017 schválilo zastupitelstvo kraje poskytnutí dotace z rozpočtu Mo­ravskoslezské­ho kraje ve výši 100 000 Kč z dotačního programu Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni Moravskoslezského kraje pro rok 2017 účelově určenou na realizaci roverských akcí a aktivit na území kraje, a dotaci ve výši 75 000 Kč z dotačního programu Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vz dělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže pro rok 2017 účelově určenou na realizaci projektu Svojsíkův závod 2017.

logo_MSK

 

Den Ivančeny

2016 – Rok Ivančeny

V říjnu 2016 uplyne 70 let od doby, kdy oddílová rada Třicítky položila základy kamenné mohyly na Ivančeně. Rok 2016 je také rokem, ve kterém dochází k radikální změně celkové podoby tohoto místa. Proto se Krajská rada Junáka Moravskoslezkého kraje rozhodla nazvat tento rok Rokem Ivančeny a uspořádat k uváděným příležitostem několik akcí.

Ivančena 2016 se skládá z následujících částí:

 • tradiční dubnový výstup k mohyle
 • rekonstrukce mohyly
 • vydání obrazové publikace
 • putovní výstava o historii mohyly
 • slavnostní odhalení mohyly v nové podobě
 • malá konference na téma fenomén Ivančena

Projekt je v plném proudu a jsme rádi, že Vám můžeme oznámit, že se nám na jeho realizaci podařilo sehnat podporu několika dárců.

Těmi jsou:

Partnery projektu jsou

 

Získána dotace z Moravskoslezského kraje

Zastupitlogo_mskelstvo Moravskoslezského kraje schválilo dne 21. 4. 2016 žádost Junáka, Moravskoslezského kraje o dotaci z dotačního programu Podpora aktivit v oblasti využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže pro rok 2016. Dotaci ve výši 100 000 Kč získal junácký kraj na projekt „Skauting v MSK 2016". FInanční prostředky budou použity na vzdělávací, ale i jiné volnočasové akce realizované v letošním roce organizačními jednotkami v Moravskoslez­ském kraji.

Vyjádření realizačního týmu k průběhu rekonstrukce Ivančeny

V poslední době takřka denně zveřejňujeme zejména na facebooku nějakou novinku – zprávu, fotku, filmeček apod., kterou se snažíme průběžně a co nejpodrobněji informovat veřejnost o aktuálním dění kolem mohyly a její rekonstrukce.

Přesto se ukazuje, že ne všem jsou jasné všechny detaily z jejího zákulisí, a tak píšeme toto krátké shrnutí, které snad zodpoví většinu dotazů a aspoň trochu zabrání nejrůznějším zvoláním, steskům a výzvám, které jsou vůči nám vedeny zejména na veřejných fórech.

Rekonstrukce mohyly byla zahájena o víkendu 6.-8.5.2016, kdy skupina cca 30 brigádníků začala rozebírat stávající mohylu a chystat základy pro její novou podobu – kaskády, zídky – jak kdo chce. Výkopy provedené bagrem byly postupně zaplňovány kameny, které byly vytříděné jak z materiálu, který bagr přímo vykopal ze země (bylo jich velmi, velmi mnoho), tak z průběžně rozebírané mohyly. Jednoduše řečeno, jsou kameny tříděny podle velikosti, tvaru a jakési řekněme zdobnosti a podle toho jsou dále využívány – ke stavbě zídek, vyplnění zídek, dokumentaci a následnému umístění do zídek apod.

Ke kamenům bychom rádi zveřejnili naše stanovisko, že postupujeme zejména podle pravidla „všechny kameny z mohyly jsou si rovny“ tj. o jejich novém umístění nerozhoduje ani tak to, zda jde o žulovou desku popsanou zlatým písmem a nebo malý kamínek pocházející zjevně z nějaké mořské pláže, ale jeho využití v novém tvaru. Skladné kameny (ploché kameny s rovnou hranou apod.) jsou využity v rámci konstrukce zídky, neskladné (valouny) v rámci jejich výplně. Jedinou výjimku tvoří tzv. základní kámen, který by měl být umístěn do menší mohyly s křížem, které budou rovněž v průběhu prací „nově“ vystavěny.

Důležité je také podotknout, že více než 90% objemu mohyly tvoří zcela anonymní kameny pocházející bezpochyby z Ivančeny a okolí.

Stavba zídek probíhá tzv. nasucho tj. není k ní využíváno ani betonu nebo malty, ale pouze zručnosti mistrů kameníků, kteří se nám po celou dobu snaží předat kus svého umění. Zídky jsou průběžně prosypávány kamennou drtí, která celý korpus zpevňuje, terén za nimi je dorovnávám hlínou pocházející z výkopů a mohyly.

Fyzickou práci o víkendech, tedy ve svém volném čase, odvádějí zejména skauti a skautky z oddílů Moravskoslezského kraje. Všichni zúčastnění odvádějí svou práci zdarma, odměnou je jim jen skautský šátek vytvořený pro tuto příležitost a pocit z dobře odvedené práce. Ze strany organizátorů je zajištěna pouze strava, dle vývoje rozpočtu bude rozhodnuto o proplacení cestovních náhrad brigádníkům. Náš odhad celkových nákladů rekonstrukčních prací se v současnosti pohybuje okolo 350 tis. Kč.

K veškerým aktivitám spojeným s rekonstrukcí máme samozřejmě souhlas příslušných orgánů, což mimo jiné zahrnuje souhlasy CHKO Beskydy, Lesů ČR i dotčených obcí s tábořením (včetně rozdělávání ohně) a povolení k vjezdu motorových vozidel. Průběh prací zahrnuje také biologický dozor, který dohlíží na dodržování pravidel CHKO Beskydy zejména ve vztahu ke chráněným druhům živočichů i rostlin vyskytujícím se na Ivančeně.

V současnosti to vypadá, že původní plán čtyř pracovních víkendů bude navýšen o další dvě pracovní soboty. Nacházíme se tedy zhruba v polovině rekonstrukčních prací. Z našich vlastních dojmů, reakcí brigádníků i náhodných kolemjdoucích a dokonce i reakcí na sociálních sítích si troufáme říci, že naše konání je správné a naše předsevzetí splníme. Připomeňme, že na prvopočátku všeho stál fakt, že se mohyla hroutí a je potřeba ji rekonstruovat. A to tak, aby vzniklo důstojné místo, které i do budoucna umožnění uctění památky padlých skautů tradičním výstupem na Ivančenu a přiložením kamene k mohyle, a aby si toto místo maximální možnou měrou zbudovali skauti vlastními silami. A to se plní.

Podpora přes GIVT.cz

GIVT_banner_squareVíte, že můžete nákupem na svých oblíbených e-shopech podpořit naši organizaci? Nakupujte přes GIVT.cz třeba na zoot.cz, kasa.cz nebo damejidlo.cz a část z vaší útraty půjde na naši podporu. A co je nejlepší? Nezaplatíte ani korunu navíc!

 

Grant z Hyundai Motor

logo_hyundaiSpolečnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. podpořila v rámci grantového programu „Společně 2016“ v oblasti kultury projekt junáckého kraje „Fenomén Ivančena“ částkou 20 000 Kč. Výstupy projektu bude vydání publikace o Ivančeně, putovní výstava a podzimní ideová konference.

Dotace Moravskoslezského kraje

logo_mskZastupitelstvo Moravskoslezského kraje schválilo dne 25. 2. 2015 žádost Junáka, Moravskoslezského kraje o dotaci z dotačního programu Podpora aktivit v oblasti kultury na rok 2016. Dotaci ve výši 90 000 Kč získal junácký kraj na projekt „Fenomén Ivančena“, jehož součástí je výroba výstavních panelů k historii a současnosti Ivančeny, a uspořádání putovní výstavy, výroba publikace k Ivančeně a uspořádání konference na podzim 2016 s tématy historie Ivančeny, odboje, skautingu. To vše v rámci projektu „2016 – Rok Ivančeny“, neboť v roce 2016 si připomínáme 70 let od založení mohyly na Ivančeně.

Schválena vyhláška k dotacím Moravskoslezského kraje 2016

Na jednání krajské rady dne 16. 2. 2016 byla schválena vyhláška k dotacím. Ta nově upravuje i otázku finanční podpory rádcovských akcí v kraji. Pořádající jednotky zašlou hlášení akce a žádost o dotaci v elektronické podobě na stanoveném formuláři v termínu do 25. 4. 2016 na e-mail vaclav.dobrozemsky@skautmsk.cz.

Vyhláška 2–2016 k dotacím

Formulář hlášení rádcovksé akce

Jednání krajské rady 16. 2. 2016

 • Novou předsedkyní ORJ Ostrava – město byla na okresním sněmu dne 18. 1. 2016 zvolena ses. Hana Miklošová.
 • KRJ projednala a schválila vyhlášku č. 1/2016 o elektronickém hlasování KRJ. Nově zakotvuje možnost hlasování členů nepřítomných na jednaní KRJ, a to prostředky komunikace na dálku.
 • Br. Dobrozemský a Hyvnar informovali o aktuálním vývoji projektu rekonstrukce skautské mohyly Ivančena a projektu „2016 – Rok Ivančeny“, který vyvrcholí v termínu 6. – 9. 10. 2016. Kromě 20. Česko – polsko – slovenského OS Trojsetkání v Malenovicích bude v sobotu 8. 10. slavnostně „otevřena“ rekonstruovaná mohyla Ivančena, dále proběhne konference o historii, odboji, skautingu a Ivančeně, představení publikace a dokumentárního filmu o Ivančeně, a vernisáž výstavy o historii a současnosti Ivančeny.
 • KRJ projednala a schválila vyhlášku č. 2/2016 k dotacím Moravskoslezského kraje a v návaznosti na ni i rozpočet KRJ na rok 2016.
 • KRJ svolala krajský sněm v termínu 28. 1. 2017, přičemž místo konání bude určeno na příštím jednání KRJ. Zároveň KRJ stanovila kvótu pro volbu delegátů krajského sněmu středisky. Delegát bude reprezentovat každých započatých 100 členů dle registrace 2016.
 • KRJ schválila návrhy na skautská vyznamenání – Medaile sv. Jiří a Medaile Moravskoslezských skautů zasloužilým činovníkům z oddílů a středisek v Moravskoslez­ském kraji.
 • KRJ byla informována o záležitostech projednávaných Náčelnictvem Junáka.
 • KRJ vzala na vědomí, že velitelem krajského kola Závodu vlčat a světlušek je br. Dalibor Zeman – Dalis a stanovila postupový klíč pro hlídky ze základních kol do krajského kola na standardní, tj. 3.

Příští jednání KRJ se uskuteční v úterý 17. 5. 2016 v 17.00 hod. v sídle kraje (Syllabova 1269/16, Ostrava – Vítkovice).


Slideshow


  Novinky emailem


  Přihlašte se k odběru novinek zadáním jména a emailové adresy.


  Statistika  TOPlist


(c) Junák - svaz skautů a skautek ČR, Moravskoslezský kraj 2008 | web by Cobra | RSS příspěvků a RSS komentářů

PageRank Seznam S-Rank