Krajská rada 31. 5. 2012

Dne 31. 5. 2012 proběhlo zasedání krajské rady:
 • KRJ byla prezentována činnost nově vzniklého odboru Skauting pro všechny. Hlavními cílem odboru je podpora vedoucích oddílů, do kterých dochází děti se specifickými potřebami, výměna zkušeností, výukové programy a další. Byly diskutovány i možné formy spolupráce kraje a odboru.
 • KRJ schválila příspěvek účastníkům mezinárodní roverské akce Roverway 2012 ve výši 2 000,–Kč na účastníka. Z Moravskoslezského kraje se této akce účastní 7 členů.
 • KRJ byla informována o průběhu a výsledcích kontroly hospodaření kraje za odobí 2007 – 2010, kterou provedla Ústřední revizní komise Junáka, a byla informována o opatřeních vedoucích k nápravě nedostatků a pochybení.
 • KRJ projednala aktuální vývoj komunikace a problematických záležitostí v hospodaření kraje za vedení br. Fabíka.
 • KRJ byla informována o výstupech ze setkání krajů konaného dne 25. 2. 2012 v Brně a ze setkání krajů a VRJ konaného dne 14. 4. 2012 v Pardubicích.
 • KRJ byla seznámena s aktuálním vývojem pořadatelství celostátní roverské akce ObRok 2013 a schválila usnesení: KRJ doporučuje VRJ vynaložit zvýšené úsilí k nalezení změn v projektu ObRok 2013 tak, aby akce byla realizována v řádném termínu. KRJ chápe akci ObRok konanou v pravidelných dvouletých intervalech jako zásadní akci Junáka pro rovery a rangers.
 • KRJ byla informována o průběhu a výsledcích krajského kola Závodu vlčat a světlušek, které se konalo v termínu 26. – 27. 5. 2012 ve Zlatých Horách. Pořadatelům vyslovila poděkování.
 • KRJ byla informována o jednání Náčelnictva Junáka a výstupech z tohoto jednání.
 • KRJ byla seznámena s výsledky registrace kraje v roce 2012.
 • KRJ byla informována o výstupu na Ivančenu dne 21. 4. 2012.
 • KRJ byla informována o existenci veřejné sbírky za účelem získání finančních prostředků na údržbu a rekonstrukci mohyly.
 • KRJ stanovila termín výstupu na Ivančenu na sobotu 20. 4. 2013 a jmenovala pořadatelem akce okres Ostrava – město.
 • KRJ projednala a schválila první čtyři návrhy na udělení Medaile Moravskoslezských skautů – nového krajského vyznamenání, které bylo zřízeno u příležitosti výročí 100 let skautingu v českých zemích.
 • KRJ schválila doplnění vyhlášky 2009/02 o rezervním fondu KRJ Moravskoslezské­ho kraje.
 • KRJ byla seznámena se zprávou o hospodaření KRJ za rok 2011, kterou schválila.
 • KRJ byla informována o činnosti a aktivitách zpravodajů KRJ.
 • KRJ vzala na vědomí zprávu o činnosti revizní komise kraje za rok 2011 a plán činnosti na rok 2012.
 • KRJ byla seznámena s činností jednotlivých okresů v kraji.
 • KRJ se shodla na uspořádání PRSK 2 (PRacovního Setkání Kraje). Uskuteční se opět ve skautském centru VANAIVAN v Kopřivnici v termínu 12. – 14. 10. 2012
Příští jednání KRJ se uskuteční v pátek 12. 10. 2012 v 19.00 hod. ve skautském centru VANAIVAN v Kopřivnici.

0 komentářů k příspěvku “Krajská rada 31. 5. 2012”


 1. Zatím žádný komentář

Napište komentář
Slideshow


  Novinky emailem


  Přihlašte se k odběru novinek zadáním jména a emailové adresy.


  Statistika  TOPlist


(c) Junák - svaz skautů a skautek ČR, Moravskoslezský kraj 2008 | web by Cobra | RSS příspěvků a RSS komentářů

PageRank Seznam S-Rank